Statistisk sentralbyrå

3   Andelen som har lest trykte aviser og trykte aviser/internettaviser samlet en gjennomsnittsdag, etter alder. 1997-2003. Prosent
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
9-15 år              
Trykte aviser 54 53 48 45 40 49 48
Trykte eller nettaviser . . . . 40 50 48
16-24 år              
Trykte aviser 79 75 70 69 68 62 69
Trykte eller nettaviser . . . . 73 68 78
25-44 år              
Trykte aviser 87 83 86 81 79 78 76
Trykte eller nettaviser . . . . 81 81 83
45-66 år              
Trykte aviser 92 89 89 86 89 90 89
Trykte eller nettaviser . . . . 90 90 89
67-79 år              
Trykte aviser 86 90 92 90 90 85 84
Trykte eller nettaviser . . . . 90 86 84
Kilde: Mediebruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller