Statistisk sentralbyrå

2   Andelen som har lest trykte aviser og trykte aviser/internettaviser samlet en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1997-2003. 9-79 år. Prosent
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Menn              
Trykte aviser 85 84 84 79 78 78 78
Trykte eller nettaviser . . . . 81 81 83
Kvinner              
Trykte aviser 82 79 78 76 77 76 76
Trykte eller nettaviser . . . . 78 77 78
Kilde: Mediebruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller