Statistisk sentralbyrå

1   Andelen som har lest trykte aviser og trykte aviser/internettaviser samlet en gjennomsnittsdag. 1997-2003. 9-79 år. Prosent
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Trykte aviser 84 81 81 77 78 77 77
Trykte eller nettaviser . . . . 79 79 80
Kilde: Mediebruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller