Statistisk sentralbyrå

4   Par av gifte/samboende foreldre med barn 0-6 år etter partenes svar på hvordan de vanligvis fordeler vedlikehold, reparasjon, oppussing av bolig, hytte. Prosent1
Mors svar Fars svar Antall par/prosent
Vanligvis kvinnen Oftere kvinnen enn mannen Like mye Oftere mannen enn kvinnen Vanligvis mannen
Vanligvis kvinnen 0 0 1 0 0  
Oftere kvinnen enn mannen 0 0 1 0 0  
Like mye 0 0 8 6 7  
Oftere mannen enn kvinnen - - 3 7 17  
Vanligvis mannen - - 2 6 39  
Antall par/prosent           2 165/100
1  I tillegg til prosenttallene som vises i tabellen, er det 13 par (1 prosent) der enten far eller mor ikke har besvart spørsmålet.
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller