Statistisk sentralbyrå

3   Par av gifte/samboende foreldre med barn 0-6 år, etter partenes svar på hvordan de vanligvis fordeler stell av barn (påkledning, vask, hjelp med måltider). Prosent1
Mors svar Fars svar Antall par/prosent
Vanligvis kvinnen Oftere kvinnen enn mannen Like mye Oftere mannen enn kvinnen Vanligvis mannen
Vanligvis kvinnen 5 8 4 0 0  
Oftere kvinnen enn mannen 5 14 9 0 -  
Like mye 2 12 36 1 1  
Oftere mannen enn kvinnen 0 0 1 0 0  
Vanligvis mannen - - 0 0 0  
Antall par/prosent           2 165/100
1  I tillegg til prosenttallene som vises i tabellen, er det tre par (0,21 prosent) der enten far eller mor ikke har besvart spørsmålet.
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller