Statistisk sentralbyrå

2   Par av gifte/samboende foreldre med barn 0-6 år etter partenes svar på hvordan de vanligvis fordeler matlagingen. Prosent
Mors svar Fars svar Antall par/prosent
Vanligvis kvinnen Oftere kvinnen enn mannen Like mye Oftere mannen enn kvinnen Vanligvis mannen
Vanligvis kvinnen 34 10 5 0 0  
Oftere kvinnen enn mannen 6 7 5 0 0  
Like mye 2 3 15 2 2  
Oftere mannen enn kvinnen - 0 1 1 2  
Vanligvis mannen 0 0 1 0 3  
Antall par/prosent           2 165/100
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller