Statistisk sentralbyrå

1   Fordeling av ulike typer hus-, omsorgs- og vedlikeholdsarbeid, basert på mødres og fedres svar på spørsmål om hvem som vanligvis utfører ti oppgaver hjemme. Tall for gifte/samboende foreldre med barn 0-6 år. Prosent
  Vanligvis kvinnen Oftere kvinnen enn mannen Om lag like mye/sammen Oftere mannen enn kvinnen Vanligvis mannen Uoppgitt I alt Antall observasjoner
Matlaging                
Svar fra mødre 50 18 24 4 4 -  100 2 165
Svar fra fedre 43 20 26 5 7 -  100 2 165
Oppvask                
Svar fra mødre 31 17 43 5 3 -  100 2 165
Svar fra fedre 21 19 48 6 5 0  100 2 165
Rengjøring, rydding av bolig                
Svar fra mødre 44 28 25 2 1 0  100 2 165
Svar fra fedre 31 34 31 3 1 -  100 2 165
Vask, stell og vedlikehold av tøy                
Svar fra mødre 69 15 13 2 1 0  100 2 165
Svar fra fedre 58 25 14 2 2 -  100 2 165
Innkjøp av dagligvarer                
Svar fra mødre 30 19 39 7 6 -  100 2 165
Svar fra fedre 18 17 45 10 9 -  100 2 165
Stell av barn (påkledning, vask, hjelp med måltider)                
Svar fra mødre 17 28 53 2 0 0  100 2 165
Svar fra fedre 12 35 50 2 1 0  100 2 165
Bringing og henting av barn                
Svar fra mødre 22 13 46 7 6 6  100 2 165
Svar fra fedre 14 17 47 7 8 6  100 2 165
Lek, samvær og pass av barn                
Svar fra mødre 7 25 64 3 1 0  100 2 165
Svar fra fedre 5 28 63 4 1 0  100 2 165
Vedlikehold, reparasjon, oppussing av bolig , hytte                
Svar fra mødre 2 2 22 26 48 0  100 2 165
Svar fra fedre 0 1 15 20 63 0  100 2 165
Vedlikehold, reparasjon av bil, båt o. l.                
Svar fra mødre 1 0 12 11 75 1  100 2 165
Svar fra fedre 1 0 10 7 82 1  100 2 165
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller