Statistisk sentralbyrå

2   Gjennomsnittlig skåre på indekser for arbeidsdeling hjemme blant yrkesaktive foreldrepar
  Deling av husarbeid Deling av omsorg for barn Deling av vedlikeholdsarbeid Antall par uvektet
Alle 2,14 2,64 4,52 1 131
         
Foreldrenes arbeidstidsordning        
Far og mor arbeider vanlig dagtid 2,20 2,66 4,51  604
Far arbeider vanlig dagtid, mor utenom vanlig dagtid 2,01 2,58 4,57  258
Far arbeider utenom vanlig dagtid, mor vanlig dagtid 2,20 2,61 4,50  151
Far og mor arbeider utenom vanlig dagtid 2,04 2,73 4,50  116
         
Antall barn under 6 år i husholdningen        
Ett 2,13 2,63 4,52  701
To 2,16 2,67 4,51  408
Tre eller flere 2,29 2,85 4,61 21
         
Alder på yngste barn        
1-2 år 2,14 2,65 4,51  602
3-5 år 2,14 2,65 4,52  467
6+ år 2,12 2,56 4,53 62
         
Mors arbeidstid        
1-19 t/uke 1,81 2,39 4,60  180
20-34 t/uke 2,06 2,60 4,56  422
35+ t/uke 2,31 2,76 4,46  526
         
Fars arbeidstid        
1-34 t/uke 2,40 2,90 4,47 67
35-44 t/uke 2,19 2,69 4,54  680
45+ t/uke 1,99 2,51 4,48  379
         
Mors utdanning        
Ungdoms- eller videregåendeskolenivå 2,03 2,62 4,57  617
Universitets eller høyskolenivå opp til 4 år 2,23 2,64 4,46  404
Universitets eller høyskolenivå 5 år eller mer 2,44 2,79 4,40  100
         
Fars utdanning        
Ungdoms- eller videregåendeskolenivå 2,08 2,62 4,46  732
Universitets eller høyskolenivå opp til 4 år 2,23 2,69 4,41  252
Universitets eller høyskolenivå 5 år eller mer 2,33 2,70 4,39  128
         
Husholdningsinntekt1        
1. kvartil 1,98 2,62 4,64  217
2. kvartil 2,11 2,62 4,52  294
3. kvartil 2,18 2,64 4,47  309
4. kvartil 2,23 2,68 4,48  306
         
Mors andel av husholdningsinntekten        
0-24 prosent 1,93 2,39 4,48 64
25-39 prosent 2,06 2,56 4,56  336
40-49 prosent 2,10 2,65 4,56  420
50+ prosent 2,34 2,79 4,42  301
         
Mors alder        
18-29 år 2,11 2,61 4,53  257
30-39 år 2,17 2,67 4,52  734
40+ år 2,07 2,56 4,48  140
         
Fars alder        
18-29 år 2,14 2,62 4,52  129
30-39 år 2,15 2,67 4,52  727
40+ år 2,13 2,60 4,52  275
1  Husholdningsinntekt etter skatt i kroner per år: 1= 0-363 932, 2=363 933-426 053, 3=426 054-499 151, 4=499 152 +.
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller