Statistisk sentralbyrå

1   Oversikt over hvem i husholdningen som vanligvis utfører ulike arbeidsoppgaver hjemme. Gjennomsnittsskåre for foreldrepar i prosent
  Vanligvis kvinnen Oftere kvinnen enn mannen Like mye/ sammen Oftere mannen enn kvinnen Vanligvis mannen Antall par
Husarbeid            
Matlaging 32 31 24 8 5 1 131
Oppvask 13 28 45 10 3 1 130
Rengjøring, rydding av bolig 21 43 31 4 1 1 130
Vask, stell, vedlikehold av tøy 49 34 13 3 1 1 130
Innkjøp av dagligvarer 14 26 40 13 7 1 131
             
Barneomsorg            
Stell av barn (påkledning/vask, hjelp med måltider) 4 27 65 3 0 1 129
Bringing og henting av barn 10 22 52 9 7 1 096
Lek/samvær, pass av barn 1 15 76 7 1 1 131
             
Vedlikeholdsarbeid            
Vedlikehold, reparasjon, oppussing av bolig, hytte 0 1 9 27 63 1 127
Vedlikehold, reparasjon av bil, båt o.l. 0 0 4 14 81 1 125
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller