Statistisk sentralbyrå

3   Antall intervju per årgang og panel fra 1997 til 20021
År Intervju 1998 1999 2000 2001 2002
1997 3 888 3 528 3 275 3 038 2 735 2 561
1998 3 833 - 3 529 3 259 2 912 2 712
1999 3 866 - - 3 518 3 118 2 888
2000 3 764 - - - 3 289 3 032
2001 3 532 - - - - 3 212
2002 3 590 - - - - -
1  Tallene i tabellen avviker noe fra den trykte utgaven av dokumentasjonsrapporten for 2002 (Normann 2004a). Dette skyldes videre tilrettelegging av samlefilen etter at rapporten ble trykket.
Kilde: Levekårspanelet 1997-2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller