Statistisk sentralbyrå

2   Respondentene i panelet fordelt etter hvor mange år de har deltatt1
År første gang med Antall år respondentene er med i panelet
1 2 3 4 5 6 Totalt
1997  122  172  200  241  592 2 561 3 888
1998 4 4 5 15 45   73
1999 8 7 13 37     65
2000 10 5 46       61
2001 12 55         67
2002 62           62
Totalt  218  243  264  293  637 2 561 4 216
1  Tallene i tabellen avviker noe fra den trykte utgaven av dokumentasjonsrapporten for 2002 (Normann 2004a). Dette skyldes videre tilrettelegging av samlefilen etter at rapporten ble trykket.
Kilde: Levekårspanelet 1997-2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller