Statistisk sentralbyrå

1   Svarprosent, antall intervjuede, frafall, avganger og missing1
Årgang Svarprosent Intervjuet Frafall Avgang Missing2 Totalt på samlefilen
1997 79 3 888 1 020 89  527 5 524
1998 78 3 833 1 080  185  425 5 524
1999 78 3 866 1 114  219  325 5 524
2000 75 3 764 1 237  310  213 5 524
2001 70 3 532 1 531  355  106 5 524
2002 71 3 590 1 528  406 0 5
1  Tallene i tabellen avviker noe fra den trykte utgaven av dokumentasjonsrapporten for 2002 (Normann 2004a). Dette skyldes videre tilrettelegging av samlefilen etter at rapporten ble trykket.
2  Missing utgjør nye respondenter 1998-2002.
Kilde: Levekårspanelet 1997-2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller