Statistisk sentralbyrå

2   Ekteskapsinngåelse mellom norske menn og innvandrerkvinner/utenlandske kvinner. 1990-2001
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001
I alt 1 268 I alt 1 213 I alt 1 391 I alt 1 408 I alt 1 848 I alt 2 698 I alt 2 809
Danmark 128 Danmark 98 Sverige 132 Sverige 139 Sverige 148 Russland 384 Thailand 435
Sverige 126 Sverige 91 Danmark 89 Danmark 116 Danmark 94 Thailand 362 Russland 358
Filippinene 58 Filippinene 59 Filippinene 71 Filippinene 53 Filippinene 58 Filippinene 262 Filippinene 238
Thailand 51 Polen 42 USA 46 Finland 35 Thailand 41 Sverige 231 Sverige 201
USA 46 USA 36 Polen 41 Thailand 33 Russland 31 Polen 107 USA 115
Polen 42 Storbritannia 35 Thailand 33 Polen 33 USA 30 Danmark 102 Danmark 98
Tyskland 36 Finland 27 Tyskland 26 Storbritannia 30 Finland 29 USA 94 Polen 90
Storbritannia 36 Thailand 26 Finland 25 Russland 25 Polen 28 Brasil 57 Brasil 58
Finland 29 Tyskland 26 Russland 23 Tyskland 24 Storbritannia 27 Storbritannia 49 Litauen 50
Uoppgitt 532 Uoppgitt 545 Uoppgitt 647 Uoppgitt 761 Uoppgitt 1 077 Uoppgitt 183 Uoppgitt 191
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller