Statistisk sentralbyrå

4   Andel 50 år og eldre blant befolkningen gruppert etter eget, foreldres og besteforeldres fødeland. Noen utvalgte land. 1.1.2003
  Eget, foreldres og besteforeldres fødeland1
  001 002 012 014 024 112 124
Danmark 0,2 0 7,7 0 2,9 10,3 49,3
Sverige 1,9 3,2 19,4 0 6,5 16,8 30,7
Serbia og Montenegro 0 0 1,9 0 0,1 (9,1) 8,9
Tyrkia 0 0 0,3 0 0 3,3 12,3
Bosnia 0 0 1 0 0 · 22,3
Marokko 0 · 0,1 0 0 3,6 14,3
Filippinene 0 0 0,1 · 0 0,8 15,3
India 0 0 4,1 0 0,1 12,2 25,4
Pakistan 0 0 0,2 0 0 0 21,2
1 Kodene i tabellhodet betyr: 1. siffer: 0 født i Norge og 1 født i utlandet, 2. siffer: Antall utenlandsfødte foreldre, 3. siffer: Antall utenlandsfødte besteforeldre.
 Tegnforklaring:
 ( ) Baserer seg på 10-24 personer i gruppen.
· Færre enn 10 personer i gruppen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller