Statistisk sentralbyrå

3   Andel under 10 år blant befolkningen gruppert etter eget, foreldres og besteforeldres fødeland. Noen utvalgte land. 1.1.2003
Landbakgrunn Eget, foreldres og besteforeldres fødeland1
001 002 012 014 024 112 124
Danmark 38,5 42,8 15,8 58,1 23,4 10,6 2,1
Sverige 34,0 39,7 28,1 77,8 55,0 14,3 2,0
Serbia og Montenegro 52,3 44,7 46,9 90,0 80,1 (9,1) 11,5
Tyrkia 75,8 (82,4) 52,9 96,0 58,5 30,0 2,2
Bosnia 75,8 (33,3) 69,5 (66,7) 93,7 · 2,4
Marokko 71,5 · 46,2 (91,3) 56,8 21,4 2,0
Filippinene 73,7 (85,7) 54,1 · 50,5 21,0 2,4
India 50,6 (50,0) 31,5 85,7 46,7 13,5 1,5
Pakistan 91,0 98,2 33,6 98,7 44,0 (15,4) 2,8
1 Kodene i tabellhodet betyr: 1. siffer: 0 født i Norge og 1 født i utlandet, 2. siffer: Antall utenlandsfødte foreldre, 3. siffer: Antall utenlandsfødte besteforeldre.
 Tegnforklaring:
 ( ) Baserer seg på 10-24 personer i gruppen.
· Færre enn 10 personer i gruppen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller