Statistisk sentralbyrå

2   Befolkningen med bakgrunn i en del land, etter eget, foreldres og besteforeldres fødeland. 1.1.2003
Landbakgrunn Innvandrerbefolkningen Født i Norge med en
norskfødt forelder2
Eget, foreldres og besteforeldres fødeland1
001 002 010 011 012 013 014 100 112
Alle i Norge  332 793  178 139      90 401      5 202      18 848      18 163       135 032      4 932      1 224      28 624      22 287
Danmark 19 401 26 614 20 698 1 351  867 2 886 22 161  638 62  898 2 920
Sverige 22 870 30 208 15 952  619 5 103 4 564 19 761  744 36 4 667 5 169
Storbritannia 11 087 15 865 8 449  424  802 2 305 12 285  447 26  920 2 560
Tyskland 10 670 11 636 7 266  391  715 1 479 9 083  341 18  700 1 777
USA 7 237 21 190 14 987  464 5 434 2 794 12 645  305 12 3 602 2 464
Bosnia-Hercegovina 15 498  524 62 21 0 0  488 27 9 1 3
Polen 7 303 3 210 1 424  123 8 79 2 985  126 12 35  157
Serbia og Montenegro 9 941  721  178 47 0 7  650 44 20 3 11
Marokko 6 328 1 464  123 5 7 10 1 353 71 23 10 28
Somalia 13 689  313 13 0 0 0  301 12 0 1 0
Filippinene 6 838 3 785  137 14 36  106 3 544 91 8  518  391
India 6 712 1 221  235 22  188 59  888 37 49 1 081 74
Irak 16 437  338 13 0 2 13  309 12 2 3 8
Iran 12 733 1 325 51 1 25 10 1 199 77 14 35 32
Pakistan 25 546 1 620  100 57 10 3  964 55  588 13 13
Sri Lanka 11 475  595 12 10 23 7  534 27 4  147 39
Thailand 5 145 2 254 22 2 54 30 2 105 63 2  236  223
Tyrkia 12 343 1 509 95 19 4 12 1 319 50  124 10 30
Vietnam 16 944  934 2 7  121 20  756 29 8  191 34
Chile 6 806 2 137  194 14 25 40 1 972 93 7  168 73
1 Kodene i tabellhodet betyr: 1. siffer: 0 født i Norge og 1 født i utlandet, 2. siffer: Antall utenlandsfødte foreldre, 3. siffer: Antall utenlandsfødte besteforeldre.
2  Landbakgrunn gjelder den forelderen som ikke er født i Norge.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller