Statistisk sentralbyrå

1   Befolkningen i Norge, etter eget, foreldres og besteforeldres fødeland. 1.1.2003
Kode Utenlandsk bakgrunn1
I alt Norden Vest-Europa Nord-Amerika Øst-Europa Tredje verden
  Født i Norge            
  Ingen foreldre født i utlandet 95 866 44 279 23 544 17 833 5 057 5 153
001 En besteforelder født i utlandet 90 401 41 948 22 132 17 301 4 245 4 775
002 To besteforeldre født i utlandet 5 202 2 246 1 334 520 766 336
003 Tre besteforeldre født i utlandet 221 82 72 12 34 21
004 Fire besteforeldre født i utlandet 42 3 6 0 12 21
               
  En forelder født i utlandet  178 199 65 650 42 580 25 297 10 039 34 633
010 Ingen besteforeldre født i utlandet 18 848 6 119 2 374 6 325 24 4 006
011 En besteforelder født i utlandet 18 163 8 036 5 055 3 365 163 1 544
012 To besteforeldre født i utlandet  135 032 49 771 33 685 15 201 9 309 27 066
013 Tre besteforeldre født i utlandet 4 932 1 610 1 377 389 417 1 139
014 Fire besteforeldre født i utlandet 1 224 114 89 17 126 878
               
  Begge foreldre født i utlandet 58 317 4 062 2 983 836 6 719 43 717
020 Ingen besteforeldre født i utlandet 156 28 26 56 0 46
021 En besteforelder født i utlandet 197 55 33 74 0 35
022 To besteforeldre født i utlandet 1 120 359 201 251 28 281
023 Tre besteforeldre født i utlandet 1 313 478 376 137 74 248
024 Fire besteforeldre født i utlandet 55 531 3 142 2 347 318 6 617 43 107
               
  Født i utlandet            
  Ingen foreldre født i utlandet 30 851 6 072 3 035 5 146 520 16 078
100 Ingen besteforeldre født i utlandet 28 624 5 696 2 832 4 361 479 15 256
101 En besteforelder født i utlandet 1 896 337 181 567 38 773
102 To besteforeldre født i utlandet 328 39 20 218 3 48
103 Tre besteforeldre født i utlandet 3 0 2 0 0 1
104 Fire besteforeldre født i utlandet 0 0 0 0 0 0
               
  En forelder født i utlandet 25 109 9 572 7 180 3 860 424 4 073
110 Ingen besteforeldre født i utlandet 459 57 44 88 9 261
111 En besteforelder født i utlandet 356 89 44 68 5 150
112 To besteforeldre født i utlandet 22 287 8 752 6 556 3 146 371 3 462
113 Tre besteforeldre født i utlandet 1 896 632 512 549 28 175
114 Fire besteforeldre født i utlandet 111 42 24 9 11 25
               
  Begge foreldre født i utlandet  277 895 51 330 33 069 9 226 46 643  137 627
120 Ingen besteforeldre født i utlandet 9 1 0 1 0 7
121 En besteforelder født i utlandet 8 1 1 4 0 2
122 To besteforeldre født i utlandet 242 61 57 75 7 42
123 Tre besteforeldre født i utlandet 374 132 115 51 4 72
124 Fire besteforeldre født i utlandet  277 262 51 135 32 896 9 095 46 632  137 504
1  Mors fødeland om det er ulike land for foreldre og/eller besteforeldre.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller