Statistisk sentralbyrå

3   Siktelser for forbrytelser. Etter kjønn, lovbruddsgruppe og antall forbrytelser begått av gjerningsperson. Kohort født 1977. Prosent
  I alt 1 forbrytelse 2-3 forbrytelser 4-10 forbrytelser 11-30 forbrytelser > 30 forbrytelser
Menn            
Antall forbrytelser 26 222 1 846 2 646 5 821 6 535 9 374
Økonomisk kriminalitet 0,9 1,5 1,4 1 0,9 0,5
Annen vinningskriminalitet 47,9 34 30,3 35,5 48 63,2
Voldskriminalitet 11,1 21,8 19,2 13,5 9,8 6,2
Seksualkriminalitet 0,6 1,9 1,8 0,7 0,3 0,1
Narkotikakriminalitet 28,4 19,7 33,4 36,1 31,3 21,8
Skadeverk 8,6 13,3 10 10,7 7,1 6,9
Annen kriminalitet 2,6 7,7 3,9 2,5 2,6 1,3
I alt 100 100 100 100 100 100
             
Kvinner            
Antall forbrytelser 2 747 490 447 730 536 544
Økonomisk kriminalitet 1,5 3,7 2,5 1 0,2 0,7
Annen vinningskriminalitet 37,9 31 27,1 29,7 41,8 60,1
Voldskriminalitet 7,1 13,5 13,9 3,6 4,3 3,1
Narkotikakriminalitet 44,7 30 45,6 60,1 48,7 32,4
Skadeverk 3,5 5,9 4,7 3,3 3,9 0,4
Annen kriminalitet 5,4 15,9 6,3 2,3 1,1 3,3
I alt 100 100 100 100 100 100
Kilde: Kriminalstatistikk. Bearbeidet av forfatteren.

Standardtegn i tabeller