Statistisk sentralbyrå

2   Personer siktet for forbrytelser og andel av registrerte forbrytelser begått av 1977-kohorten, etter kjønn og antall forbrytelser begått av gjerningspersonene
  I alt Menn Kvinner
  Prosent av personer N=5 321 Prosent av forbrytelser N=28 969 Prosent av personer N=4 471 Prosent av forbrytelser N=26 222 Prosent av personer N=850 Prosent av forbrytelser N=2 747
1 forbrytelse 43,9 8,1 41,3 7,0 57,6 17,8
2-3 forbrytelser 24,6 10,7 25,0 10,1 22,6 16,3
4-10 forbrytelser 20,5 22,6 21,5 22,2 14,9 26,6
11-30 forbrytelser 7,9 24,4 8,7 24,9 3,6 19,5
>30 forbrytelser 3,1 34,2 3,5 35,7 1,2 19,8
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Kilde: Kriminalstatistikk. Bearbeidet av forfatteren.

Standardtegn i tabeller