Statistisk sentralbyrå

1   Andel av kohorten født 1977 siktet for lovbrudd og antall forbrytelser i perioden 1992-2001, etter kjønn
  I alt Menn Kvinner
  Antall Andel av kohort Antall Andel av kohort Antall Andel av kohort
Personer fylte 24 år i 2001 54 300  100,0 27 547  100,0 26 753  100,0
Siktede i alt 11 356 20,9 9 121 33,1 2 234 8,4
Siktede for forbrytelser 5 321 9,8 4 471 16,2  850 3,2
1 forbrytelse 2 336 4,3 1 846 6,7  490 1,8
2-3 forbrytelser 1 311 2,4 1 119 4,1  192 0,7
4-10 forbrytelser 1 089 2,0  962 3,5  127 0,5
11-30 forbrytelser  419 0,8  388 1,4 31 0,1
>30 forbrytelser  166 0,3  156 0,6 10 0,0
Kilde: Befolkningsstatistikk og kriminalstatistikk. Bearbeidet av forfatteren.

Standardtegn i tabeller