Statistisk sentralbyrå

6   Omfanget av faktisk samvær mellom samværsfaren og barnet blant dem som svarte at de hadde avtale om samvær, etter omfanget av avtalt samvær og etter hvilken av foreldrene som svarte. Samværsfedre og enslige mødre. 2002. Prosent
Antall avtalte dager per måned: Antall faktiske samværsdager pr. måned Alle Antall
Under 4 4 - 7 d 8 - 12 d 13+ d
Samværsfedre            
Under 4 dager 55 37 2 6  100 23
4 - 7 dager 11 51 33 5  100 94
8 - 12 dager 9 20 57 15  100  245
13 dager eller mer 1 5 33 61  100 83
             
Enslige mødre            
Under 4 dager 73 23 4 0  100 37
4 - 7 dager 30 64 6 0  100  154
8 - 12 dager 17 15 64 3  100  308
13 dager eller mer 3 3 25 69  100 41
Kilde: Undersøkelse om Samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller