Statistisk sentralbyrå

5   Omfanget av faktisk samvær mellom samværsforelderen og barnet blant dem som svarte at de hadde avtale om samvær, etter hvilken av foreldrene som svarte. 2002. Prosent
Dager per måned Samværsforeldre Enslige foreldre Alle
Fedre Mødre Fedre Mødre
Alle  100  100  100  100  100
Under 4 dager 11 13 20 24 18
4 - 7 dager 25 12 22 28 26
8 - 12 dager 43 31 18 40 39
13 dager eller mer 22 45 40 7 16
           
Antall  489 45 76  560 1 170
Kilde: Undersøkelse om Samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller