Statistisk sentralbyrå

4   Omfanget av avtalt samvær mellom samværsforelderen og barnet blant de som svarte at de hadde slik avtale, etter hvilken av foreldrene som svarte. 2002. Prosent
Dager per måned Samværsforeldre Enslige foreldre Alle
Fedre Mødre Fedre Mødre
Alle  100  100  100  100  100
Under 4 dager 5 6 12 6 7
4 - 7 dager 21 13 23 28 24
8 - 12 dager 53 34 21 57 52
13 dager eller mer 21 47 43 9 17
           
Antall  451 44 75  552 1 122
Kilde: Undersøkelse om Samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller