Statistisk sentralbyrå

3   Omfanget av avtalt samvær mellom samværsforelderen og barnet blant de som svarte at de hadde slik avtale, etter hvilken av foreldrene som svarte. 2002. Prosent
  Samværsforeldre Enslige foreldre Alle
  Fedre Mødre Fedre Mødre
Alle  100  100  100  100  100
Mindre enn vanlig samvær 10 14 20 20 16
Vanlig samvær 54 36 33 63 57
Mer enn vanlig samvær, men mindre          
enn halve tiden hos samværsforelder 26 11 7 9 16
Minst halve tiden hos samværsforelderen 10 39 40 7 11
Uoppgitt 1 0 1 1 1
           
Antall  498 48 80  577 1 203
Kilde: Undersøkelse om Samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller