Statistisk sentralbyrå

2   Andel som rapporterte at samværsforelderen hadde vært sammen med barnet minst én gang siste 30 døgn i grupper etter om de hadde samværsavtale eller ikke, etter kjønn og etter hvilke foreldre som ble spurt. 2002. Prosent og prosentueringsgrunnlag (antall)
  Samværsforeldre Enslige foreldre Alle
  Fedre Mødre Fedre Mødre
A. Prosent          
Alle 82 91 91 69 76
Med samværsavtale 95 92 86 86 90
Uten samværsavtale 70 91 75 53 62
           
B. Prosentueringsgrunnlag. Antall          
Alle  914 97  132 1 079 2 222
Med samværsavtale  489 45 76  560 1 170
Uten samværsavtale  420 52 55  512 1 039
Kilde: Undersøkelse om Samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller