Statistisk sentralbyrå

1   Andelen som svarte at de hadde avtale om samvær, etter hvilken av foreldrene som svarte. 2002. Prosent og prosentueringsgrunnlag (antall)
  Fedre Mødre Alle
A. Prosent      
Alle 50 48 49
Samværsforeldre 49 45 49
Enslige foreldre 58 49 50
       
B. Prosentueringsgrunnlag. Antall      
Alle 1 080 1 218 2 298
Samværsforeldre  941  104 1 045
Enslige foreldre  139 1 114 1 253
Kilde: Undersøkelse om Samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller