Statistisk sentralbyrå

2   Brutto utgifter per innbygger, etter utgiftstype og kommunestørrelse. 2002
  Brutto utgifter totalt, løpende kroner Lønnskostnader fastlønnet lege, turnuslege Basistilskudd m.m. Driftsutgiftertil legesenter m.m. Driftsutgifter til legevakt m.m. Rekruteringstiltak m.m.
Totalt1 for 116 kommuner  738 20 37 26 16 1
0-1 999 2 337 43 5 40 9 3
2 000-4 999 1 422 25 13 48 10 4
5 000-9 999  867 19 28 39 13 1
10 000-19 999  638 18 41 29 13 -
20 000-29 999  549 12 56 8 20 1
30 000-49 999  478 4 63 5 28 -
50 000+  531 15 59 4 21 -
1  Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, (Kjelvik 2004).

Standardtegn i tabeller