Statistisk sentralbyrå

1   Brutto utgifter per legeårsverk, etter kommunestørrelse
  Brutto utgifter i løpende kroner per legeårsverk (eks. leger uten driftsavtale), 1 000 kroner
  2002 (N=116) 1999 (N=145)
Totalt  814  702
     
0 -1 999 1 476 1 162
2 000 -4 999 1 321  942
5 000 -9 999  943  765
10 000 -19 999  753  661
20 000 -29 999  692  590
30 000 -49 999  711  640
50 000+  647  624
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Astad og Brathaug 2001, Kjelvik 2004).

Standardtegn i tabeller