Statistisk sentralbyrå

9   Talet på personar som var utan fast lege, etter alder, kjønn, eigenvurdert helsetilstand, preferansar og lokal organisering av legetenesta. 2001 og 2003. Prosent (N)
  2001 2003
      Prosent           N     Prosent           N
Alle 28 (3 033) 5 (3 033)
         
Alder        
16-24 år 47 (369) 10 (369)
25-44 år 33 (1 215) 6 (1 215)
45-66 år 22 (1 069) 2 (1 069)
67-79 år 16 (322) 2 (321)
80 år og over 5 (58) 0 (58)
         
Kjønn        
Menn 34 (1 427) 6 (1 426)
Kvinner 23 (1 606) 3 (1 606)
         
Eigenvurdert helse        
'Svært god' 36 (790) 6 (770)
'God' 28 (1 557) 4 (1 423)
'Verken god eller dårlig' 22 (500) 3 (594)
'Dårlig/svært dårlig' 11 (185) 2 (244)
         
Preferansar Respons på spørsmålet ' Ønsker du å ha en fast allmennlege å forholde deg til, eller ønsker du å bruke flere leger?'        
'Ønsker å bruke flere allmennleger' 52 (276) 17 (335)
'Ønsker å bruke en fast allmennlege' 25 (2 670) 3 (2 648)
         
Kommunal organisering av legetenesta        
Busette i kommunar med > 20 prosent turnuskandidatar og/eller > 50 prosent fastlønna legar 52 (403) 7 (363)
Øvrige kommunar 25 (2 630) 4 (2 669)

Standardtegn i tabeller