Statistisk sentralbyrå

5   Respons på spørsmålet 'Vi er interessert i å høre hvorfor du har hatt kontakt med flere allmennleger i løpet av de siste 12 måneder? Var det fordi ...'. 2000 og 2003. Prosent (N)
  2000
Prosent (N=217)
2003
Prosent (N=332)
..din faste lege sluttet? 12 11
..din faste lege var på ferie, syk eller midlertidig fraværende? 41 39
..du ikke var tilfreds med din faste lege? 6 7
..du ønsket en ny vurdering av sykdommen din? 7 7
..du fikk en annen lege ved legesenteret der din faste lege arbeider? 38 33
Var det en annen grunn? 32 36
Kjelde: Samordna levekårsundersøking, panelundersøkinga.

Standardtegn i tabeller