Statistisk sentralbyrå

3   Respons på spørsmålet1 'Hva var årsaken til legebyttet?' Prosent (N=192)
I alt 100
Svarpersonen flyttet 27
Telefontilgjengeligheten hos tidligere lege var for dårlig 1
Tidligere lege hadde for lange ventetider ved timebestilling 3
Misfornøyd med behandlingen 10 Tidligere lege sluttet, flyttet, eller  
ønsket å redusere sin praksis' 41
Andre grunner 18 1 Spørsmålet blei stilt til dei som hadde hatt fast lege i eit år eller mindre, og som hadde bytt fast lege i løpet av det siste året. Kjelde: Samordna levekårsundersøking, panelundersøkinga.  

Standardtegn i tabeller