Statistisk sentralbyrå

4   Prosent som vil stemme på et annet parti dersom inntektsoverføringene til kommunene/hjemkommunen blir redusert. Telefonintervju (MMI) desember 2003.1 (N=1 000)
  Over 5 000 innbyggere Under 5 000 innbyggere
Prosent som vil stemme på et annet parti    
… hvis partiet går inn for å redusere 38 43,8
inntektsoverføringene til alle kommuner -571 -96
     
… hvis partiet gikk inn for å redusere 44,7 49,0
inntektsoverføringene slik at det særlig gikk ut over din hjemkommune -571 -96
1  Respondenter som ikke besvarte spørsmålet er ikke inkludert i tabellen, mens de som svarte at de er usikre er inkludert. Andelen usikre er omtrent 25 prosent på spørsmålet som gjelder alle kommuner, og omtrent 20 prosent på spørsmålet som gjelder egen kommune. Andelen usikre er omtrent like stor i små som store kommuner.

Standardtegn i tabeller