Statistisk sentralbyrå

3   Prosent av kommunestyrerepresentanter, ordførere/varaordførere og administrasjonssjefer som ønsker sammenslåing, betinget av kommunestørrelse og sammenslåingens økonomiske gevinst/tap. 2002/2003 (Antall respondenter: N)
  Under 5000 innbyggere Over 5 000 innbyggere
  Inntektstap Inntektsgevinst Inntektstap Inntektsgevinst
Rådmenn 28,6 36,4 48,1 59,7
  (133) (115) (101) (88)
Ordførere 10,7 34,8 32,6 48,4
  (200) (177) (154) (147)
Kommunestyrerepresentanter 25,7 43,6 40,2 54,1
  (202) (202) (921) (1 001)

Standardtegn i tabeller