Statistisk sentralbyrå

2   Prosent av kommunestyrerepresentanter, ordførere/varaordførere og administrasjonssjefer som ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene. 2002/2003 (N)
  Ordførere/ varaord førere Kommune styrerepre sentanter Administrasjonssjefer
Under 5 000 innbyggere 18 34 34
  (170) (28) (193)
       
Over 5 000 innbyggere 39 48 53
  (126) (82) (146)
       
Totalt 27 45 42
  (296) (110) (339)

Standardtegn i tabeller