Statistisk sentralbyrå

4   Andel med funksjonshemninger og befolkningen totalt (16-66 år) som er sysselsatt og arbeidsledig i ulike land. Prosent
  Andel sysselsatte funksjonshemmede Andel arbeidsledige funksjonshemmede Andel sysselsatte i befolkningen totalt Andel arbeidsledige i befolkningen totalt
Norge 47 3 80 3
Danmark 50 3 81 4
Storbritannina1 48 8 75 5
Irland 40 3 65 3
1  Menn 16-66 år, kvinner 16-59 år.
Kilde: Bø (2003), Skov og Smed Christensen (2003), Smith og Twomey (2002)og CSO (2002).

Standardtegn i tabeller