Statistisk sentralbyrå

3   Politiske tiltak som kan påvirke funksjonshemmedes situasjon i arbeidslivet
1: Etterspørsel Incentivordninger     For eksempel lønnssubsidier og skattelette
  Reguleringer     For eksempel kvoteordninger og lovgivning
2: Tilbud Kvalifisering     For eksempel attføring og jobbtrening
3: Stønadstilbud Disincentiv     Stønadstilbudet kan være så godt at det virker som disincentiv for yrkesaktivitet
Kilde: Fløtten (1992: 34, figur 3.1).

Standardtegn i tabeller