Statistisk sentralbyrå

2   Type helseproblem blant personer som har varige helseproblemer/funksjonshemning i utvalgte europeiske land. Prosent
  Norge Danmark Storbritannia Irland Spania EU-landene
I alt  100 98  100 99  100  100,1
             
Problemer med hender eller armer (inkl. revmatisme) 11 6 6 5 6 7
Problemer med ben eller føtter (inkl. revmatisme) 11 10 11 8 13 11
Rygg- eller nakkeproblemer (inkl. revmatisme) 28 28 18 14 20 19
Synsproblemer/blindhet 4 2 2 2 4 3
Hørselsproblemer/døvhet 4 2 2 2 2 2
Talevansker 0   .. 0 1 0
Hudproblemer (inkl. allergier) 2 2 2 2 1 3
Lunge- og pusteproblemer, (inkl. astma og bronkitt) 6 7 13 15 6 11
Hjerte- og karsykdommer 6 10 11 14 11 13
Mage-, tarm-, nyre-/leversykdommer 2 3 5 4 5 5
Diabetes 2 4 5 5 4 4
Epilepsi 1 1 2 2 1 1
Psykiske problemer (angst, depresjon, fobier, nerveproblemer og lignende) 10 9 9 10 15 10
Lese- og skrivevansker (dysleksi), tallblindhet/regnevansker (dyskalkuli)1 4   2      
Andre alvorlige sykdommer (kreft, MS, hiv, Parkinsons) 3 7 4 6 8 3
Andre varige helseproblemer (inkl. rusmiddelmisbruk) 8 7 8 10 5 9
1  Lese og skrivevansker inngikk i kategorien 'psykiske problemer' for alle land unntatt Norge og Storbritannia.
Kilde: Dupré og Karjalainen (2003), Bø (2003), Skov og Smed Christensen (2003), Smith og Twomey (2002), CSO (2002) og INE (2003).

Standardtegn i tabeller