Statistisk sentralbyrå

1   Andel som rapporterer at de har en funksjonshemning totalt, og etter kjønn og alder i ulike land. Prosent
  Andel
funksjonshemmede
Kjønn Aldersgrupper Aldersinndeling
  Menn Kvinner 1 2 3
EU-landene1 16 17 16        
Norge 15 14 16 6 12 30 1: 16-24
              2: 25-49
              3: 50-66
Danmark 20 19 22 12 20 32 1: 15-29
              2: 30-54
              3: 55-66
Storbritannia 19 19 19 10 15 34 1: 16-24
              2: 25-49
              3: 50-64
              (menn) og
              50-59 (kvinner)
Irland 10 11 10 5 10 24 1: 15-24
              2: 25-54
              3: 55-64
Spania 9 9 8 3 6 16 1: 16-24
              2: 25-44
              3: 45-64
1  Dessverre er det ikke tilgjengelig aldersfordelte tall for EU-landene.
Kilde: Dupré og Karjalainen (2003), Bø (2003), Skov og Smed Christensen (2003), Smith og Twomey (2002), CSO (2002) og INE (2003).

Standardtegn i tabeller