Statistisk sentralbyrå

6   Andel som bruker Internett i ulike sammenhenger per uke, etter foreldres yrke, utdanning og husholdningsinntekt per husholdningsmedlem. Alder 9-19 år. 2002. Prosent
  Yrkesstatus Utdanning Husholdningsinntekt per husholdningsmedlem
        Lav       Høy       Lav      Høy Lav Høy
Internett totalt 47 60 52 59 52 55
Internett i arbeid 1 7 3 5 3 3
Internett i utdanning 22 27 26 23 23 23
Internett privat 37 52 41 53 42 45
E-post 29 35 29 37 30 30
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2002.

Standardtegn i tabeller