Statistisk sentralbyrå

5   Andel som bruker Internett og mobiltelefon privat en gjennomsnittsdag, etter foreldres yrke, utdanning og husholdningsinntekt per husholdningsmedlem. Alder 9-19 år. 2002. Prosent
  Yrkesstatus Utdanning Husholdningsinntekt per husholdningsmedlem
         Lav       Høy       Lav      Høy Lav Høy
Internett 24 37 27 38 31 27
Mobiltelefon 40 43 45 34 36 40
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2002.

Standardtegn i tabeller