Statistisk sentralbyrå

4   Hjemme-pc-brukere fordelt på ulike typer pc-bruk gjennomsnittsdag etter foreldres yrke, utdanning og husholdningsinntekt per husholdningsmedlem. Alder 9-19 år. 2002. Prosent
  Yrkesstatus Utdanning Husholdningsinntekt per husholdningsmedlem
         Lav       Høy        Lav       Høy Lav Høy
Daglig arbeid 0 8 3 7 2 4
Underholdning/spill 67 76 68 76 71 76
Utdanning 30 29 30 30 31 23
Hjelpemiddel til hjem/fritid 14 23 22 19 18 15
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2002.

Standardtegn i tabeller