Statistisk sentralbyrå

3   Andel som hører på radio og plater/kassetter/cd-er en gjennomsnittsdag, etter foreldres yrke, utdanning og husholdningsinntekt per husholdningsmedlem. Alder 9-19 år. 2002. Prosent
  Yrkesstatus Utdanning Husholdningsinntekt per husholdningsmedlem
        Lav      Høy      Lav      Høy Lav Høy
Radio 32 43 32 45 39 32
Plater/kassetter/CD 72 68 71 68 70 68
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2002.

Standardtegn i tabeller