Statistisk sentralbyrå

1   Andel som leser ulike trykte medier en gjennomsnittsdag, etter foreldres yrke, utdanning og husholdningsinntekt per husholdningsmedlem. Alder 9-19 år. 2002. Prosent
      Yrkesstatus     Utdanning Husholdningsinntekt per husholdningsmedlem
  Lav      Høy      Lav    Høy Lav Høy
Aviser 55 57 52 59 53 57
Ukeblad 11 16 12 16 13 12
Tegneserier 24 29 25 33 29 29
Tidsskrifter 6 7 7 6 3 8
Bøker 20 28 21 29 24 28
Antall svar  109  156  161  103  115  114
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2002.

Standardtegn i tabeller