Statistisk sentralbyrå

1   Tid brukt på ulike fritidsaktiviteter, etter yrkestilknytning. Tidsbruk i timer og minutter og prosentandel som har utført aktivitetene, en gjennomsnittsdag. 2000. Alder 62-66 år
  Tidsbruk blant alle Andel som har utført aktiviteten
  Sysselsatte Ikke-
sysselsatte
Sysselsatte Ikke-
sysselsatte
Idrett og friluftsliv 0,35 0,47 34 51
Underholdning og kulturbruk 0,08 0,08 9 9
Sosialt samvær 1,20 1,51 79 84
Lesing 0,56 1,03 78 81
Fjernsynsseing 1,57 2,49 86 95
Annen fritid i alt 0,47 1,17 56 75
Reiser i samband med fritid 0,30 0,32 36 43
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller