Statistisk sentralbyrå

2   Barn i MST-tiltak per 31. desember 2002, etter tiltak i løpet av året, og per 31. desember
  Tiltak i alt i
løpet av året
Tiltak per 31. desember
  I alt 10-14 år 15-18 år
Barn med        
MST-tiltak  199  199 71  128
         
Økonomisk stønad 67 28 10 18
Andre tiltak 64 47 16 31
Barne- og ungdomsheim 27 7 1 6
Besøksheim/avlastingsheim 26 16 10 6
Støttekontakt 21 14 8 6
Fritidsaktivitetar 21 14 8 6
Beredskapsheim 16 5 2 3
Heimkonsulent/avlastning i heimen 10 5 2 3
Fosterheim 10 4 1 3
Poliklinisk psykiatrisk behandling 7 4 0 4
Tilsyn 6 3 0 3
Psykiatrisk behandling i institusjon 4 0 0 0
Behandling av barn med særlege        
opplæringsbehov 3 3 1 2
Rusmiddelinstitusjon 3 2 0 2
Bustad/hybel 3 1 0 1
Utdanning/arbeid 2 0 0 0
Tiltak i alt  489  352  130  222
Tiltak per barn 2,5 1,8 1,8 1,7

Standardtegn i tabeller