Statistisk sentralbyrå

1   Barn med MST-tiltak, etter alder og kjønn og per 10 000 barn per 31. desember 2002
Alder I alt Gutar Jenter Per 10 000 barn
Alle  199  116 83  
         
10 år 3 1 2 0,5
11 år 0 0 0 -
12 år 8 5 3 1,3
13 år 20 14 6 3,3
14 år 40 25 15 6,7
15 år 64 40 24 11,4
16 år 43 20 23 7,8
17 år 18 10 8 3,3
18 år 3 1 2 0,6

Standardtegn i tabeller