Statistisk sentralbyrå

2   Foreldres ønskede lengde på fedrekvoten. Antall og prosent. Vektet
  Antall Prosent
I alt 1 364  100
Mor og far ønsker fire uker eller mindre fedrekvote  435 32
Mor og far ønsker mer enn fire uker fedrekvote  373 27
Mor ønsker fire uker eller mindre fedrekvote, far ønsker mer  269 20
Far ønsker fire uker eller mindre fedrekvote, mor ønsker mer  287 21
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller