Statistisk sentralbyrå

1   Fødselspermisjon, etter ulike permisjonskomponenter, mottaker og antall uker
Fødselpengemottaker
Svangerskapspermisjon Barselpermisjon Fedrekvote Foreldrepermisjon Totalt
Mor Mor Far Mor eller far  
      29 uker 100 pst. dekning 42 uker 100 pst. dekning
3 uker 6 uker 4 uker    
      39 uker 80 pst. dekning 52 uker 80 pst. dekning
Kilde: Rikstrygdeverket (2003a), Brandth og Kvande (2003).

Standardtegn i tabeller