Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Registrerte dødsårsaker i perioden 1971-2000. Antall døde barn per 1 000 levendefødte. 5-års gjennomsnitt
  1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
Lungesykdommer1 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1
Medfødte misdannelser 2,9 2,6 2,6 2,2 1,6 1,4
Sykdom eller tilstander rundt fødsel 5,9 3,4 2,3 2,9 2,3 1,8
Krybbedød 0,7 1,3 1,8 1,9 0,8 0,4
Voldsomme dødsfall 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
Andre dødsfall 1,2 1,0 0,9 0,6 0,4 0,4
Sum 11,6 9,0 8,1 7,9 5,3 4,1
1  Lungesykdommer omfatter blant annet pneumoni, bronkitt og influensa.
Kilde: Dødsårsaksregisteret.

Standardtegn i tabeller