Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Samsvar mellom husholdningsinntekt fra intervju og husholdningsinntekt ifølge selvangivelsen, etter inntektstrinn. Flerpersonhushold. Prosent
  Inntektsklasse ifølge intervjuopplysninger
  Minst 2 inntektsklasser lavere 1 inntektsklasse lavere Samme inntektsklasse 1 inntektsklasse høyere Minst 2 inntektsklasser høyere Antall observasjoner
Inntektsklasse ifølge selvangivelsen            
Under 200 000 - - 84 6 10  272
200 000 -250 000 6 22 47 16 10  200
250 000 -300 000 11 29 34 13 12  212
300 000 -350 000 14 19 46 13 8  232
350 000 -400 000 12 29 38 14 7  259
400 000 -450 000 15 26 40 12 7  276
450 000 -500 000 19 31 34 16 -  229
500 000 og over 15 10 75 - -  688

Standardtegn i tabeller